Gedragsregels

GEDRAGSREGELS BINNEN DE VERENIGING

Als lid van vv Den Bommel vertegenwoordig je de club.
Wij dragen dit uit door sportief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding.
Dit geldt zowel voor de trainingen, wedstrijden als alle andere activiteiten georganiseerd door de vereniging.

Verbaal of fysiek geweld wordt niet getollereerd.

Als lid maak je deel uit van een team (spelers en leiders).
Om als team succesvol te zijn, ben je afhankelijk van elkaar.
Laat ook dit in je gedrag, taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen door:
saamhorigheid, verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, hulpvaardigheid, nakomen van afspraken en sportiviteit.

Binnen onze club zijn alle leden gelijk, ongeacht milieu, leeftijd, geloof, huidskleur of nationaliteit.

Tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van vv De Bommel wordt er geluisterd naar de opdrachten en aanwijzingen van de leiders en trainers.
Beslissingen van de leiders en trainers worden geaccepteerd.
Indien er onenigheden zijn dan kunnen deze na afloop van de training of wedstrijd besproken worden met de leider/trainer.

Ieder lid is verantwoordelijk voor een fatsoenlijk gebruik van de accomodatie en ter beschikking gestelde voetbalfaciliteiten (kleding, training- en wedstrijdmaterialen).

Spelers assisteren de leider/trainer bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte materialen/faciliteiten.

Ga ook op fatsoenlijke wijze met de accomodatie van de tegenstander om en houd je aan de regels die ter plaatse gelden.
Blijf van eigendommen van derden af, richt geen vernielingen of beschadigingen aan en zorg dat kleedlokalen opgeruimd zijn.

Ook vv Den Bommel is voor het voeren van een goed financieel beleid afhankelijk van inkomsten.
Leden of ouders/verzorgers dienen dan ook tijdig de contributie, opgelegde boetes en andere financiële verplichtingen aan vv Den Bommel te voldoen.

Tot slot: alleen door samen te werken, een team te zijn en je te houden aan de gestelde gedragsregels bestaat de kans dat we de naam van vv Den Bommel hoog houden.
Respect kun je niet afdwingen, respect en aanzien moet je verdienen!!