Bijzondere Algemene Ledenvergadering 23 maart 2017 Terug

                        U I T N O D I G I N G

Voor het bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van vv Den Bommel, 
te houden op donderdag 23 maart 2017 in de kantine.

                          Aanvang 21.00 uur

 

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Bestuursverkiezing: voorgedragen worden Marco Driesse en Maurice Bruggeman.
   Beide worden door middel van stemming door de leden gekozen.
   Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Martijn Engels (voorzitter) en Martin Kievit (algemeen bestuurslid).

3. Status rond het kunstgras

4. Rondvraag

5. Afsluiting