Gebruik velden 16 juli 2015 Terug

Het hoofveld mag pas in september weer in gebruik worden genomen.
Het 2e veld mag pas op 25 juli voor het eerst worden gebruikt.